Mali takvime göre Temmuz 2014

2014-07-04 03:23:00

Hasretini çektiğimiz mübarek ramazan ayı sonunda geldi kapıyı çaldı. Ne mutlu bizlere ki ömrümüz sona ermeden bir ramazan ayını daha görmek nasip oldu. Sabır ve dayanışmanın, sevgi ve kaynaşmanın, huzur ve sakinliğin yaşandığı bu güzel günlerde gönül isterdi ki tüm İslam âleminde bahsettiğimiz güzellikler yaşansın, kanlar akmasın, dünyada huzur ve barış hâkim olsun. Ülkemizde de kutuplaşmanın ve ayrışmanın yaşandığı birçok konu var ancak bunları konuşmak ya da üzerine yazmak sadece karalanmış bir kâğıdın üzerine bir çizgi daha atmak olacağını düşündüğüm için gündemimizde olan ekonomik ve mali konulardan bahsetmeyi yeğliyorum. 01 Temmuz 2014 itibariye asgari ücret tarifesi değişti ve 1.071,00 TL olan brüt ücret 1.134,00 TL, 846,00 TL olan net ücret ise 891,04 TL oldu. Bu durumda Günlük asgari ücret 35,70 TL den 37,80 TL ye çıktı. İşçinin eline geçecek bu yeni asgari ücretin işverene maliyetini hesapladığımızda, işveren yükü 1.134,00 TL brüt ücrete 164,43 TL SSK işveren payı* ve işveren işsizlik sigorta fonu* 22,68 TL yi eklediğimizde 1.321,11 TL olmaktadır. (*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %19,5'dir. 01 Temmuz 2014'ü önemli kılan bir başka önemli konu ise Anonim ve Limited şirketlerin ana sözleşmelerini 6102 sayılı ticaret kanunumuza uyumlu hale getirmeleri için yasal süre bu tarihte doluyor. 6335 sayılı kanununun 38. Maddesi, 6102 sayılı kanuna geçici 7. Maddeyi eklemiş ve kanunun yürürl&uum... Devamı

1994-2002 Dönemi Türkiye Ekonomisi

2014-07-04 03:31:00

Bu yazımızda 1994 krizi ile 2001 yılında yaşanılan Türkiye Ekonomik tarihinin en büyük ekonomik krizinin göstergelerini birlikte değerlendirerek, doksanlı yıllarda doğup o karanlık ve buhran dolu günleri hatırlamayan, unutan ya da hiç bilmeyen okuyucularımız için kısa bir bilgilendirme yapmaya çalışacağız.   Ocak 1994’te döviz kuru 19.000 TL/$  Merkez Bankası rezervleri 7 milyar dolar iken Nisan 1994’te döviz kuru 38.000 TL/$’a çıkarken, uluslararası rezervler 3 milyar dolara düştü. Hükümet dövize olan akımı kesmek ve kısa dönemli kamu borçlarını ödeyebilmek için Mayıs 1994 tarihinde %400 faizli borçlanma kâğıtlarını piyasaya sürmek zorunda kaldı. 1993 yılında %60,3 olan enflasyon oranı 1994 te % 146 ya yükseldi. GSMH' da yüzde 6'ya varan daralma olurken işsizlik yüzde 20'ye ulaştı. Sonuç olarak işsizlikte artış, yüksek bir devalüasyon ve üç basamaklı enflasyon döneminin açılması olarak kendini gösterdi ve 17 Mayıs 1994 tarihinde Türkiye 14 yıl aradan sonra tekrar IMF gözetimine girdi.   1998'de Asya-Rusya krizi, Türkiye'yi, enflasyonu düşürmek amacıyla harcamaları kıstığı ve istikrar programı uyguladığı sırada yakaladı. Krizi tetikleyen unsur, 6 milyar doları aşan sıcak para çıkışı oldu. Mali kuruluşlar dışında bütün kesimler yüzde 5-6 daralmaya girdi. GSMH' da yüzde 6.4 düşüş oldu. TEFE yüzde 63'e fırladı. Reel faizler yüzde 37'ye ulaşarak rekor kırdı. Dış borç stoku 103 milyar dolara, iç borç stokunun GSMH' ya oranı yüzde 32'ye çıktı. Faizi yüksek, vadesi kısa borç birikimi 1999 sonunda Hazine'yi iç borçları artık dönd... Devamı

Maaşım Neden Azaldı!

2014-07-04 03:49:00

Genelde maaşlarını brüt maaş uygulaması üzerinden alan ücretlilerin yılsonunda vergi matrahının artmasından dolayı ay sonlarında ellerine geçen net ücret azalmaktadır. Bu azalma ile karşı karşıya kaldığımız zaman hemen çalıştığımız iş yerinin insan kaynakları ya da bordrolama departmanına vergi dilimimizi yada maaşımızın neden azaldığı gibi çeşitli sorular sorarız işte bu yazımızda şimdiden gelecekle ilgili planlama yapabilmek için Maliye bakanlığının belirlediği 2014 yılında ücretliler için uygulanacak olan gelir vergisi tarifesini birkaç hesaplama ile açıklamaya çalışacağız. 2014 yılında ücret gelirlerimizden ne kadar vergi ödeyeceğiz? Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 11.000 TL'ye kadar % 15 27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası % 20 60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL), fazlası % 27 60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL), fazlası % 35 Bir önceki yazımızda ilk altı aylık dönem ve ikinci altı aylık dönem için asgari ücret tarifelerini açıklamıştık. Asgari ücretli vergi diliminden fazla etkilenmediği için sadece ödeyeceği toplam vergi tutarına değinecek olursak asgari ücretle çalışan bir ücretli bir yılda br&u... Devamı

2014 Yılı Brüt Ve Net Asgari Ücret Uygulaması

2014-07-04 03:29:00

2014 yılının asgari ücret uygulamaları Çalışma Bakanı Faruk Çelik tarafından açıklandı. 01.01.2014 tarihinden itibaren tüm çalışanlar için brüt asgari ücret 1.071 TL, net asgari ücret 846 TL’dir. 01.07.2014 tarihinden itibaren ise tüm çalışanlar için brüt asgari ücret 1.134 TL, net asgari ücret 891 TL’dir. (Asgari geçim indirimi bekâr ve çocuksuz kişi için hesaplanmıştır.) 01.01.2014 tarihi itibari ile 16 yaş altı ve 16 yaş üstü sınırı uygulamasına son verilerek tek asgari ücret uygulamasına geçildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı  Resmi gazetede yayınlandıktan sonra 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girdi. Asgari ücret uygulaması özetine bakacak olursak, ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER 01.01.2014 - 30.06.2014 Dönemi 01.07.2014 - 31.12.2014 Dönemi Brüt Ücret 1.071 TL 1.134 TL Sigorta Primi İşçi Payı 149,94 TL 158,76 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 10,71 TL 11,34 TL Gelir Vergisi Matrahı 910,35 TL 963,90 TL Gelir Vergisi 136,55 144,59 TL Damga Vergisi 8,13 TL 8,61 TL Kesintiler Toplamı 305,33 TL 323,29 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 80,33 TL ... Devamı

İzmirin İstihdamında Ağırlık Hizmet Sektöründe

2014-07-04 03:18:00

ürkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan Hanehalkı iş gücü araştırması bölgesel sonuçlar raporuna göre 2012 yılında Türkiye genelinde işsiz sayısının bir önceki yıla göre 97 bin kişi azalarak 2 milyon 518 bin kişiye düştüğü, işsizlik oranının ise 0,6 puanlık azalış ile %9,2 seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0,8 puanlık azalışla %11,1,kırsal yerlerde ise 0,3 puanlık azalışla %5,5 olarak gerçekleşmiştir.Tarım dışı işsizlik oranı ise bir önceki yıla göre 0,9 puanlık azalışla %11,5 seviyesinde, 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı ise 0,9 puanlık azalışla %17,5 olarak gerçekleşmiştir. İstihdam edilenlerin sayısının 2012 yılında, geçen yıla göre 711 bin kişi artarak 24 milyon 821 bin kişiye yükseldiği, buna paralel olarak istihdam oranının ise 0,4 puanlık bir artış ile, %45,4’e yükseldiği görülmektedir. Türkiye’deki toplam işgücünün % 6,1’i İzmir’e aittir. Aynı zamanda toplam istihdamın %5,7’si ve toplam işsizliğin %9,8’lik kısmını İzmir oluşturmaktadır.Bölgenin 2012 yılı işsizlik oranı %14,8 olup Türkiye ortalaması olan %9,2’nin oldukça üzerindedir. İstihdam oranı ise %45,3 ile Türkiye ortalamasına (%45,4) oldukça yakındır. Bölgedeki İstihdam oranında, 2007 yılına kadar genel olarak yükselen trend, 2008’de önemli bir düşüş kaydetmiş, 2009’da ekonomik krizle likte en düşük seviyesi olan %39’a gerilemiştir.İstihdamın 2010’dan itibaren önemli bir ivme kazandığı görülmektedir. İşsizlik oranı yılına kadar azalma eğilimi, 2008’den itibaren artış yönüne dönmüş, 2009 yılında %16,2 ile en yüksek seviyeye gelmiştir. Bölgede işsizlik oranında 2010’dan itiba... Devamı

Dış Ticaret Açığı Tam Yol İleri.

2014-07-04 03:27:00

İstatiksel terimler ve güncel bilgilere geçmeden önce sürekli konuşulan ve gündemimizden hiçbir zaman düşmeyen dış ticaret açığı ifadesinin ne demek olduğunu ve bize neyi anlattığına kısaca değinmek istiyorum. Literatürde geçen genel tanım Bir ülkenin dış dünya ile ekonomik ilişkileri sonucunda ülkenin diğer ülkelere mal satışı (ihracat) yaparak kazandığı döviz gelirlerinin ve diğer ülkelerden mal satın (ithalat) alarak yaptığı döviz giderlerinin, arasındaki olumsuz farktır. Yani harcadığımız para ,kazandığımız paradan daha fazla.   Bu bağlamda Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine bakacak olursak; 2013 Eylül ayında İhracat %1,3, ithalat %3,5 arttı.İhracat 2013 yılı Eylül ayında, 2012 yılının aynı ayına göre %1,3 artarak 13.121 milyon dolar, ithalat %3,5 artarak 20.623 milyon dolar olarak gerçekleşti.   İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 1,4 oranında azaldı.Eylül ayında dış ticaret açığı %7,6 artarak 6.972 milyon dolardan 7.502 milyon dolara çıktı.İhracatın ithalatı karşılama oranı 2012 Eylül ayında %65 iken, 2013 Eylül ayında %63,6’ya geriledi.   2012 Ocak-Eylül dönemi ithalatın ihracatı karşılama oranı %63,8 iken 2013 yılında aynı oran %60 oranında gerçekleşerek ve %3,8 puanlık bir düşüş görülmekte.Tutarsal olarak değerlendirdiğimizde 2012 Ocak Eylül dış ticaret açığı 64.071 milyon dolarken 2013 Ocak Eylül açığı 75.130 milyon dolara çıkmış.Bundan tam on yıl öncesine 2002 yılına baktığımızda ise dış ticaret açığımız 15.407 milyon dolarmış. Bu rakamlara göre, dış ticaret açığımızın 11 yılda 5 kat büyüdüğünü görmekteyiz.   En fazla ihracat yaptı... Devamı

Paranın yönü kayıp

2014-07-04 03:32:00

Ağustos ayı finansal getirilerinin reel getiri oranları geçtiğimiz haftalarda Tüik tarafından açıklandı. Tüik tarafından açıklanan 2013 Ağustos ayı reel getiri oranlarına baktığımızda, aylık en yüksek reel getiri oranının; külçe altında olduğu gözlemlenmekte. Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ile indirgendiğinde %7,16, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,31 oranlarıyla getiri sağlamış.   ÜFE ile indirgendiğinde; Mevduat faizi %0,37 reel getiri sağlarken. Buna karşılık, BIST 100 Endeksi %3,79 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi %0,51 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, BIST 100 Endeksi %3,65 oranında yatırımcısına kaybettirdi.   Euro, üç aylık değerlendirmede; ÜFE ile indirgendiğinde %7,43, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,07 oranlarıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, BIST 100 Endeksi ÜFE ile indirgendiğinde %22,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise %21,26 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.   Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan Doları; ÜFE ile indirgendiğinde %6,62, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,31 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 Endeksi, ÜFE ile indirgendiğinde %11,95, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,56 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.   Finansal yatırım araçları, yıllık olarak değerlendirildiğinde; Euro, ÜFE ile indirgendiğinde %10,81, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,98 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, külçe altın ÜFE ile indirgendiğinde %14,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise %15,52 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.   ... Devamı

Ahmet’i Kim Öldürdü

2014-07-04 03:24:00

Ülkemizde birçok üzücü olayların yaşandığı şu günlerde ne yazık ki insanları yanlış yönlendirmeye açık o kadar çok bilgi ve yanlış haber kirliliği var ki kim neye ve nasıl güveneceği konusunda karmaşa yaşıyor doğrusu. Düşünün ki bazı makam ve mevki sahibi insanlar halkı isyana ve çatışmaya çağırıyor düşünün ki medyada bazı televizyon kanalları ve gazeteler toplumsal bir kaosun çıkması için her türlü oyunun içine girebiliyor. Hatırlayınız gezi parkı olaylarında oynanan oyunları, kimilerinin elinde olsa belki de şuan iç savaş halindeydik. Ancak bu dâhili ve harici bedhahları çok iyi tanıyan şimdiki neslin anne ve babaları, bu oyunun daha önce oyucusu olmuş ve toplumsal olarak çok ağır bir bedel ödemişti. Millî refah düzeyimiz batı devletlerinin çok gerisindeyken yaşanan karışıklıklar nedeniyle daha da geride kalmıştı. İşte bu yüzden olsa gerek sütten ağzı yanan nesil bilinçli ve sükûnet içinde şovenizmin peşinde galeyana gelmedi. Son yıllar da kendini gerek ekonomik gerekse siyasi yönden toparlayan Türk milleti dünya siyasetinde yeniden aktif rol almaya başlayınca haçlı ordusu ve Siyonizm’in dâhili ve harici tetikçileri tekrar görev başına geldiler. Şüphesiz tek istekleri yıllarca sürdürdükleri taktikler (Sağ-Sol siyaseti, Türk-Kürt faşizmi, Laik-Anti laik, Alevi-Sünni ayırımı) üzerinden ve çeşitli terör örgütleri ile kurdukları korku imparatorlukları sayesinde milletimizin kanını emmeye devam edebilmek. Ülke üzerinde bu kadar çok kem göz varken yaşadıklarımızla ilgili yüzlerce komplo teorisi kurmak mümkün. Çok geriye gitmeden Hatay’da 22 yaşındaki Ahmet Atakan isimli gencimizin ö... Devamı